ARTIST STATEMENT

 

Before my art studies, I studied medicine for a short time. By the age of 16, I had attended a forensic autopsy. It was a gut-wrenching experience that has since defined my work. Cutting into the body, seeing the viscera, the transformations in the body, the mystical unity of life and death, the human as animal, sexuality, magical knowledge, and the kitchen as a laboratory preoccupy me. I examine all of these from a woman's point of view.

 

I paint with my fingers. The thick layers of my paintings look like reliefs. Often, the paint leaves the edges of the canvas, engulfs it and becomes independent. My very first oil paintings dealt with human internal organs, the colorful orgy of decay as a body transitions from living to dead.

My flesh painting series closed with genitalia, which dealt with the subject of vulnerability and sexual exposure of the female body/being.

Then I painted pictures of cooked food, depicting the compositions, not on a plate, but in my body in different stages of digestion, in the dark. 

 

I also hold performances and workshops that turn into feasts, organized around female experience. My guests play with the topic. I then offer the art product for consumption and digestion. In addition to the intellectual approach, I encourage participants to use their smell, touch and taste beyond seeing and hearing to reveal deep, personal knowledge by trusting their senses and relying on their bodies.

 

The primacy of the female aspect often appears in my work. Revising the injustices done to women throughout history and turning malicious practices into positive forces through the medium of re-enactment is a kind of cleansing magic. It can be used to reclaim and return power to my ancestress. Anyone has the creative power to be a magician. 

 

//

 

A művészeti tanulmányaimat megelőzően rövid ideig orvosi egyetemre jártam. Már 16 évesen részt vettem igazságügyi orvostani boncoláson, mely húsbavágó élmény azóta is meghatározza a munkáimat. A testbe vágás, testbe látás, a zsigerek, a testben zajló átalakulások, élet és halál misztikus egysége, az ember állati része, a szexualitás, a mágikus tudás, a konyha mint labor foglalkoztatnak. Mindezeket női szemszögből vizsgálom.

 

Festőművész vagyok, képeimet az ujjaimmal festem. Festményeim a vastagon felrakott festék rétegek miatt domborműszerűek. Több esetben a festék a vászon határaiból kilép, bekebelezi azt és önállósul. Legelső olajfestményeim az emberi belső szervekkel, az élő-halott test pusztulásának színes orgiájával foglalkoztak. A húsfestés sorozatomat a nemi szervekkel, a női test/lét kiszolgáltatottságával és szexuális kitettségével zártam. Majd ételekről festettem képeket, mely ételeket korábban meg is főztem. Ezeket azonban nem tányéron ábrázoltam, hanem a saját testemen belül az emésztés különböző fázisaiban, a sötétben.

 

Lakomákba torkolló performanszokat, workshopokat is tartok, melyek a női test/lét tapasztalatai köré szerveződnek. Ezek alkalmával játékra hívom a jelenlévőket és a művészeti végterméket fogyasztásra és emésztésre kínálom fel. Hangsúlyt helyezek arra, hogy az ezeken az eseményeken résztvevők, az intellektuális megközelítésen túl az érzékeik bevonásával is befogadják és feldolgozzák az aktuális témát. A látás és a hallás mellett, a szagláson, a tapintáson és az ízlelésen keresztül közvetlenül a testükkel lépek párbeszédbe, zsigeri benyomások kialakítására törekszem. Az az egyéni, személyes és mély tudás is érdekel e játékok során, amit mindenki saját magának gyűjt össze az érzékeiben bízva, a testére hagyatkozva.

 

A női szempont elsődlegessége a választott témáim egyik alapmotívuma. A történelem folyamán a nőket ért igazságtalanságok felülvizsgálatán és a rosszindulatú gyakorlatok pozitív erővé alakításán dolgozom az újra játszás eszközével. Ez egyfajta tisztító mágia, amivel a hatalmat vissza lehet szerezni és -adni ősanyáimnak. Erre bárki képes. Mindenki teremtőerővel rendelkező mágus.