WORKSHOPS

PLEASE SCROLL DOWN THE PAGE TO ACCESS THE TOPIC. / KÉREM, GÖRGESSEN LE AZ OLDALON AZ ADOTT TÉMA ELÉRÉSÉHEZ!

 

THE BELLY BANQUET

 

In my early high school years, I attended a forensic autopsy. Throughout my med studies and later my art studies, I couldn’t forget the first moment of cutting into the body.

My previous work with internal organs, a topic I concluded with genitalia, led me to my present interest in the relationship between body and food. I study the transmutation of food into the body, the transformation of substances, the process of digestion.

The path of food inside the body leads to the intestines. My attention has recently been focused on the area of ​​the female abdomen that also hides the intestines. It is a part of the female body with multiple meanings. This is the area where the woman feeds herself through her intestines and, when she is pregnant, also feeds her fetus through the umbilical cord.

My navel is an inner but still outer part of my body. It's closest to my guts. It gives the sense of being both inside and outside.


We organized community events related to the belly on the creative platform of the Köz.kemp and the MÁL/TÍÐ Institute. During the events, we created sculptures of female bellies. I made negative molds of the navels and bellies of six women. Then poured the positives with different foods like chocolate, fat and gelatin. We consumed these body-food sculptures as part of a banquet. For example, a belly made of fat was spread on bread, garnished with onion rings and red pepper.

So in this way, bellies became food and that food went into our bellies, literally. With this pseudo-cannibalistic banquet ritual, we played sensually at the transmutation intersection of food and body.

 

 

//

Már kora gimnazista éveimben részt vettem igazságügyi boncoláson. Az orvostanhallgatói és később a művészeti tanulmányaim során sem tudtam elfelejteni a testbe vágás első mozzanatát.

A belső szervekkel foglalkozó megelőző munkáim, mely téma a nemi szervekkel zárult, vezettek a jelenlegi érdeklődésemhez, a test és az étel közötti kapcsolathoz. A test és az étel kapcsolatával foglalkozom az utóbbi időben. Az étel testté válását, az anyagok transzformációját, az emésztés folyamatát vizsgálom. Korábban az emberi belső szervekkel foglalkoztam, a témát a nemi szervekkel zártam.

Az ételek útja a testen belül a belekbe vezet. Figyelmem mostanában a beleket is rejtő női has területére irányult. Ez egy több jelentésű része a női testnek. Ez az a terület, ahol a nő a belein keresztül saját magát, és amikor várandós a köldökzsinóron keresztül a magzatát is táplálja.

A köldököm a testem legbelsőbb, de még külső része. A legközelebb van a beleimhez. Egyszerre jelenti számomra a kinn- és a bennlét állapotát. 

A Köz.kemp és a MÁL/TÍÐ Institute kreatív platformján egy a női hashoz kapcsolódó közösségi eseményt valósítottunk meg. Az esemény során női has szobrokat hoztunk létre. Szilikon negatívot vettem hat nő hastájáról. Majd különböző ételekből, mint csokoládé, zsír és zselatin együtt megöntöttük a pozitívokat. Ezeket a test-étel szobrokat azután egy bankett keretén belül elfogyasztottuk. A zsírból készült hasat például kenyérre kentük, hagymakarikákkal és piros paprikával tovább ízesítettük.

A test szó szerint étellé vált és az étel testté. Ezzel a pszeudo-kannibalisztikus bankett rituáléval az étel és a test transzmutációs határterületén érzékien játszottunk.

 

 

MÁL/TÍÐ x Listasafn Reykjavíkur Reykjavík Art Museum, Reykjavík, Iceland

 

The event consisted of three parts and lasted for three days. After a brief practical introduction, the first part was a performative act in which I took a silicone-plaster imprint of the navel-abdomen of the participants, Anna, Fanni and Wiktoria. Before imprinting, they were advised to epilate their bellies and clean their navels at home for comfort reasons. I protected the clothes (and underclothes), when they weren't wearing an outfit that could get dirty. Imprinting one belly took about an hour and a half lying down. To facilitate this, I screened video for them during this time.

The second part continued in the kitchen where food sculptures were cast based on silicone negatives. For this, the silicone-plaster molds were prepared for casting: encircled with an adjustable cake form, which was sealed and supported by clay. We then heated a few food ingredients such as chocolate, fat, cheese, gelatin (the latter enriched with extra ingredients) to a pourable state. After pouring, we let the food sculptures cure one night in the fridge.

The next day, we took the sculptures out of the molds and prepared them for the banquet. It was served with various complementary dishes and utensils. Then at the banquet, together with the participants and their friends, we ate our own bellies and each other’s together.

 

17th of August 2021

Introduction and silicone imprinting: 11 am to 4 pm

 

18th of August 2021

Sculpture casting in the kitchen: 11 am to 4 pm

 

19th of August 2021

Casting more sculptures: 11 am to 4 pm

Preparations: 4 pm to 7pm

Banquet: 7 pm to 9 pm

//

 

Az esemény három részből állt és három napon át tartott. Egy rövid gyakorlati ismertető után az első rész egy performatív aktus volt, mely során a résztvevők, Anna Fanni, Wiktoria köldök-hasi részéről szilikon-gipsz mintát vettem. A mintavétel előtt otthon, a hasat érdemes volt szőrteleníteni, a köldököt megtisztítani kényelmi okokból.  A ruhát igyekeztem védeni, de ajánlott volt játszós ruhában jönni. Egy minta levétele fekvő helyzetben körülbelül másfél órát vett igénybe a lányok idejéből. Ezt megkönnyítendő ez idő alatt vetítettem.

A második rész a konyhában folytatódott. A szilikon negatívok alapján ételszobrokat öntöttünk. Ehhez a szilikon-gipsz mintákat előkészítettük az öntéshez; állítható tortaformával és agyaggal körbe építettük. Ezután különböző étel alapanyagokat, mint csokoládé, zsír, zselatin (ez utóbbi különböző extra alapanyagokkal dúsítva) melegítettünk önthető állapotba hozva ez által. Az öntés után az ételszobrokat hagytuk kötni egy éjszakát a hűtőben.

Másnap a szobrokat kivettük az öntőformákból, és előkészítettük a bankettra. Különböző kiegészítő ételekkel és eszközökkel tálaltuk. Majd a banketten a résztvevőkkel, és a barátaikkal együtt közösen elfogyasztottuk az egymás és a saját hasunkat.

 

2021. Augusztus 17.

Bevezető és szilikon mintavétel: 11-16 óra

 

2021. Augusztus 18.

Szoboröntés a konyhában: 11-16 óra

 

2021. Augusztus 19.

Szoboröntés még: 11-16 óra

Előkészületek: 16-19 óra

Bankett: 19-21 óra

  The first day of the workshop


Photo: Anna Andrea Winther, Wiktoria Grzybowska
The second day of the workshopPhotos: Elín Margot


Thanks to Rózsavölgyi Csokoládé for the chocolate http://www.rozsavolgyi.com/

On the third day of the workshop, we prepared the banquet. You can find the banquet photos at the 'SHOWS'.  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köz.kemp’21, Erdőbénye, Hungary

26th of July – 1st of August 2021Many thanks to the organizers of Köz.kemp for giving me the opportunity and space for my project, for adding their bellies, and even for the documentation work! With their help, I could test the whole process of the Belly Project, making several sculptures at the same time, not in my usual studio conditions, before realizing it live in Reykjavík.

//


Nagyon köszönöm a Köz.kemp szervezőinek, hogy lehetőséget és helyet biztosítottak a projektemnek, a hasukat adták hozzá, sőt még a dokumentálás munkáját is lelkesen vállalták! A segítségükkel kipróbáltam a Belly projektem teljes folyamatát egy időben több szobrot készítve, nem a megszokott műtermi körülményeim között, mielőtt azt élesben megvalósítottam Reykjavíkban.  

 

Dodi's first cut into her chocolate (ganache) belly

Thanks to Rózsavölgyi Csokoládé for the chocolate

Photo: Zsuzsanna SimonPhase 01


Photo: Benedek Bognár, Zsuzsanna Simon
Phase 02


Phase 03
Stinging nettle jelly navelDorka with her jelly (agar agar) belly 

Zsuzsi is eating her fat belly


Photos: Benedek Bognár, Zsuzsanna Simon, Zoltán Pólos